Denna webbsajt är inte längre aktiv.

Älvräddarnas Samorganisations årsmöte i Vilhelmina den 4-5 augusti 2007
Det blev ett välbesökt årsmöte på Kolgården i Vilhelmina, med många deltagare både lokalt och från olika delar av Sverige. Under lördagen var det styrelse och årsmöte samt olika föredrag och diskussioner. På kvällen visades ett bildspel som uppskattades mycket deltagarna. Söndagen var vikt för bekanta sig med Vojmåns vatten, forsar och sel med guidning av Ingela Brosché och en avslutningslunch på Järjagården i Storsele.
Bild: Hornforsen 070805

Vilhelmina Älvräddargrupp
Den 19 juni återuppstog Vilhelmina Älvräddargrupp med en ny styrelse, styrelsen består av fem personer och två ersättare. Mats Landin heter den nya ordföranden. Mer information kommer längre fram

Ompröva vattendomen!
Enligt många är en omprövning av vattendomen fullt möjlig utan överledning av Vojmåns vatten, detta skulle göra att man får ett mer naturligt flöde vilket skulle gynna reproduktion av fisk och den biologiska mångfald som finns i och längs Vojmån. Man bör kräva en omprövning av vattendomen utan överledning.Övrigt:
"Boken om Vojmån", mer information om Ingela Brosché fotobok om Vojmån

Läs Tommy Strelings inlägg om det politiska spelet kring Vojmån och Vojmsjön.

Har ni skrivit på ? TILL NAMNLISTAN

Stöd oss gärna med ett bidrag KLICKA HÄR.